środa, 20 grudnia 2017

Oświadczenie Zarządu Regionalnego KOD WM

Zarząd Regionalny KOD WM protestuje przeciwko stosowaniu przez ministra sprawiedliwości czystek kadrowych w sądach powszechnych jako politycznej metody zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Przypominamy, że sprzeciwialiśmy się uchwaleniu przez większość parlamentarną przepisów pozwalających członkowi rządu na arbitralną wymianę prezesów sądów. Nadal uważamy to rozwiązanie za niekonstytucyjne.


Protestujemy też przeciwko pozbawieniu organów, które są powołane do pilnowania niezawisłości sędziowskiej, kontroli nad działaniami ściśle dotyczącymi niezależności sądów.

Wczorajsze odwołanie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i jego zastępcy zbiega się w czasie z protestami i apelami kierowanymi do prezydenta o zawetowanie kolejnych ustaw, które godzą w konstytucyjnie gwarantowaną niezależność sądownictwa i niezawisłość sądów. Co więcej, decyzję tę przedstawiono opinii publicznej jako spowodowaną małą efektywnością pracy Sądu Rejonowego w Olsztynie. Stojąca na straży niezależności sądów Krajowa Rada Sądownictwa została pozbawiona wpływu na te czynności ministra. Obywatele, nie mając narzędzi poznania prawdy, także zdani są jedynie na oficjalny przekaz ze strony rządu. Wszystko to wpisuje się w trwającą od dawna propagandę partii rządzącej, która zniesławia sądownictwo powszechne i generalnie całe środowisko sędziów. Godzi to nie tylko w pojedyncze kariery sędziów funkcyjnych, ale przede wszystkim w niezależność sądownictwa od rządu oraz w bezpieczeństwo prawne zwykłych obywateli.

Zarząd Warmińsko- Mazurskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia "Komitet Obrony Demokracji"

2 komentarze:

Jerzy pisze...

Proponuję (ale niestety nie mogę w tym uczestniczyć - jestem w Wwie) aby stanąć pod Sądem w którym pracuje odwołany prezes i jego zastępca. Dobre i widoczne napisy na planszach określające nasze stanowisko (mieszkańców Olsztyna) by się przydały. Słuchałem dziś rano na TVN wypowiedź Strzembosza, o już słusznie minionych czasach, kiedy i wtedy odsunięto w Olsztynie sędziego od sprawowania swojej powinności. Nie pozwólmy na CICHE AKTY DYKTATURY na naszych oczach, i NA MILCZENIE. Zamiast zniczy, proponuję małe ognisko (w jakiejś beczce), wokół którego moglibyśmy się zebrać i pokazać nasz opór przed tego typu decyzjami.

Tommy pisze...

Juz nic nie będzie tak jak bylo. Dzieki Bogu wymieciemy te posowieckie złogi: te corki i synalkow, tych wnukow co sie przyssaly do koryta- jak Tuleya:))