sobota, 22 grudnia 2018

Szczęścia, zdrowia, normalności. List otwarty z Elbląga.

Elbląg, 21 grudnia 2018 roku
Prezydent Miasta Elbląga
Szanowny Pan
Witold Wróblewski
Szanowny Panie Prezydencie
Kierujemy do Pana Prezydenta „List otwarty w sprawie godnego czczenia ważnych rocznic narodowych w Elblągu”. Jest to nasz wyraz niezgody na to, że uroczystości, składanie kwiatów z okazji rocznic ważnych wydarzeń z nieodległej przeszłości naszego Narodu są coraz bardziej zawłaszczane przez agresywnych uczestników, którzy wprost stosują groźby karalne adresowane do innych uczestników, używają materiały pirotechniczne, za nic mają ustalony scenariusz uroczystości.
Uważamy, że czas z tym skończyć. Prawo do bezpiecznego oddawania hołdu ofiarom czasów terroru komunistycznego, bohaterom walczącym o naszą wolność musi być zagwarantowane wszystkim elblążanom. Nie możemy dopuścić do tego, że garstka samozwańczych „egzekutorów” historycznej sprawiedliwości według własnego uznania, będzie decydowała kto jest godzien, a kto nie jest godzien w uroczystościach brać udział. 

Oczekujemy od Pana Prezydenta podjęcia działań – najlepiej skonsultowanych z szerokim gronem zainteresowanych problemem – które doprowadzą do wypracowania zasad i praktycznej ich realizacji podczas uroczystości czczących ważne rocznice narodowe w Elblągu.
Komitet Obrony Demokracji, Grupa lokalna Elbląg
Tadeusz Kawa

LIST OTWARTY
w sprawie godnego czczenia ważnych rocznic narodowych w Elblągu
Historia Polski – także ta najnowsza – składa się z wiele dramatycznych wydarzeń, których pamięć powinniśmy kultywować i oddawać hołd ich uczestnikom oraz – tym bardziej – ofiarom. Nikt nie może mieć wątpliwości, że to, że żyjemy w wolnej Polsce to w dużej mierze ich zasługa. Ginęli i byli prześladowani, bo odważyli się stawać do walki z komunistami uzbrojonymi w czołgi, karabiny. Czasami ginęli od zabłąkanej kuli – co tylko dodaje dramatyzmu czasom, które wspominamy.
Wśród tych rocznic, dla nas mieszkańców Elbląga szczególne znaczenie mają obchody „polskiego grudnia” 1970 roku, w których zginęło trzech Elblążan, a Zbyszek Godlewski stał się ich symbolem, opiewanym w pieśniach, jako Janek Wiśniewski. Wszyscy jesteśmy dziedzicami tych aktów poświęcenia i wszyscy mamy prawo do składania hołdu jego ofiarom.

Niestety, w ostatnich latach obchody tych rocznic coraz bardziej są zawłaszczane przez grupy agresywnych osób, które nie tyle zainteresowane są składaniem hołdu, ile obrażaniem i zastraszaniem innych uczestników.

My niżej podpisani uważamy, że takie zachowania oznaczają także brak szacunku dla tych, którym hołd podczas tych uroczystości składamy. Epatowanie okrzykami o gotowości do wieszania kogoś – w tym innych uczestników uroczystości – jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara więzienia. Mówimy wprost: to jest przemoc i zastraszanie, podobne co do natury do tego, przeciwko czemu walczyły pokolenia Polaków w czasach PRLu.

Oczekujemy od władz samorządowych Elbląga podjęcia działań uniemożliwiających ten haniebny proceder, który powoduje, że coraz mniej ludzi chce w obchodach tych rocznic uczestniczyć. Nie możemy dopuścić do tego, że mała grupa samozwańczych „patriotów” zawłaszczała nasze wspólne dziedzictwo.

Oczekujemy podjęcia działań na rzecz takiej organizacji tychże uroczystości, by każdy mieszkaniec chcący w nich uczestniczyć czuł się bezpieczny i zaproszony. Sugerujemy wypracowanie scenariusza takich uroczystości z jego potencjalnymi uczestnikami, także tymi, którzy dzisiaj nadużywają swoich praw.

Prosimy także o zabezpieczenie przebiegu uroczystości, przez obecność policji, która będzie pilnowała i egzekwowała przestrzeganie porządku uroczystości i bezpieczeństwa ich uczestników.

Tadeusz Kawa

Brak komentarzy: