piątek, 21 października 2016

Dlaczego rodzice są przeciw likwidacji gimnazjów?

(Dane statystyczne - najwięcej agresji jest w szkołach podstawowych)

Obalamy kolejny mit. Zgodnie z obiegową opinią największa skala przemocy występuje w gimnazjach, ale analiza badań opublikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2015 roku pokazuje, że nie ma to odbicia w rzeczywistości. Z badań wynika bowiem, że w największym stopniu przemoc szkolna dotyczy uczniów szkół podstawowych, mniejsza jest jej skala w gimnazjach. A przecież głównym argumentem zwolenników likwidacji gimnazjów jest rzekomo występująca tam agresja i patologia wśród uczniów. Problemu nie należy lekceważyć, szkoły powinny zapobiegać przemocy. Ale czy stłoczenie uczniów w wieku od sześciu do piętnastu lat, w tej samej placówce, w tym zadaniu pomoże?

Brak komentarzy: