piątek, 29 maja 2020

4 czerwca '89 roku wybraliśmy wolność!


4 czerwca '89 roku wybraliśmy wolność!
Zdecydowaliśmy ze chcemy żyć w Polsce demokratycznej, praworządnej?
A co wybieramy dzisiaj?

Pytanie o to w jakiej Polsce chcemy żyć jest nadal aktualne. Jest dziś nawet bardziej aktualne niż przez ostatnie 31 lat. W obliczu wydarzeń zachodzących w naszej Ojczyźnie w ostatnich latach nie sposób uciec od pytania "co wybieramy?" Czy Polskę wolną, demokratyczną czy autorytarną, w której wszystkie decyzje zapadają zgodnie z wolą szeregowego posła? Polskę gdzie wszyscy są równi wobec prawa czy taką, gdzie ludzi można podzielić na lepszy i gorszy sort, a rządzący maja znacznie większe prawa niż rządzeni? Polskę otwartą na współpracę z innymi krajami, będącą częścią zintegrowanej Europy czy osamotnioną na arenie międzynarodowej?

Z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca '89 roku KOD WM zaprasza wszystkich którzy dzisiaj, tak ja miało to miejsce 31 lat temu, opowiadają się za wolnością i demokracją. Zgromadźmy się aby wspólnie z jednej strony wyrazić nasza wdzięczność tym wszystkich, bez których wybory 4 czerwca '89 roku nie mogłyby się odbyć, z drugiej zdecydowanie zaprotestować przeciwko nieustającym próbom niszczenia dorobku tych wyborów, dorobku wolnej, demokratycznej Polski.

Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy się o nią upominać. Jeśli o tym zapomnimy, przestaniemy o nią zabiegać- zostanie nam odebrana.

---------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa bardzo prosimy wszystkich uczestników zgromadzenia o:
- zasłanianie ust i nosa,
- zachowanie między sobą odstępu 2 metrów.

źrodło:https://www.facebook.com/events/911064032729982/

Brak komentarzy: