piątek, 10 lutego 2017

Dobre praktyki KOD

Drodzy KOD-erzy i Sympatycy!

W czwartek (9.02) po raz kolejny obradował Zarząd Regionu Podkarpackiego. Wkrótce opublikujemy pełny komunikat pełen nowych decyzji. Na razie jednak ważna sprawa. Przyjęliśmy jednogłośnie uchwałą dokument "Dobre praktyki KOD". To zestaw pewnych wartości i zachowań pożądanych w działalności Komitetu Obrony Demokracji. Powinien być dla nas latarnią w czasach kryzysu wartości.

Dokument ten opracował zespół, który doradza KOD-owi. To eksperci Przestrzeni Wolności, któremu przewodniczy znany przedsiębiorca i cukiernik - prof. nauk matematycznych Andrzej Blikle. Prosimy, zapoznajcie się z tym dokumentem.

DOBRE PRAKTYKI KOD
KOD powstał dla obrony i naprawy demokratycznego państwa prawa. Istotą demokracji jest przestrzeganie jej zasad, nazywanych też dobrymi praktykami. W szczególności KOD powinien stosować poniższe dobre praktyki wewnątrz stowarzyszenia.

I. Nasza działalność jest służbą. Motywacje takie, jak popularność, dążenie do kariery lub inny interes własny są nieakceptowalne.

II. Wszyscy członkowie stowarzyszenia odpowiadają za to jak KOD będzie postrzegany w przestrzeni publicznej. Szczególna odpowiedzialność za wizerunek stowarzyszenia spada na jego władze.

III. Władze stowarzyszenia dbają w szczególności o pełną transparentność jego finansów.

IV. Władze stowarzyszenia szanują autonomię grup lokalnych, stosując zasadę pomocniczości w ich działaniach.

V. Członkowie powinni się podporządkować decyzjom władz z wyboru, odkładając wyrażenie swojej ewentualnej niezgody do kolejnych wyborów.

VI. Eliminujemy z naszego otoczenia mowę nienawiści i pogardy. Stosujemy bezwzględnie zasadę „zero tolerancji” dla wypowiedzi tego typu, szczególnie w Internecie. Staramy się również budować kulturę nieobwiniania, pomagamy kolegom wydobywać się z błędów.

VII. Traktujemy się z szacunkiem. Nie ma wśród nas wrogów, są ewentualnie osoby o odmiennych poglądach. Konflikt opinii jest rzeczą naturalną, potrzebną i rozwijającą. Niedopuszczalne jest przenoszenie sporu na płaszczyznę animozji osobistych.

VIII. Kierunki działania wypracowujemy w dyskusjach, starając się uwzględnić argumenty i punkty widzenia wszystkich zainteresowanych.

IX. W naszych wyborach i decyzjach kierujemy się meritum. Inne pobudki, takie jak myślenie grupowe typu kto nie z nami ten przeciw nam, nie są właściwe. W działaniach w KOD nie pozwalamy się podzielić, stanowimy jedną grupę i dążymy do wspólnych celów.

X. Kwestie sporne powinny być rozstrzygane na drodze mediacji w bezpośredniej konfrontacji stron, poza Internetem; sąd koleżeński jest ostateczną instancją i jego rozstrzygnięcie powinno być zaakceptowane przez wszystkich zainteresowanych.

Opracowanie: Michał Dadlez, Piotr Fuglewicz, Piotr Gąsiorowski, Krzysztof Podemski, Jarosław Wiśniewski, Małgorzata Kowalska, 8 lutego 2017 ‎

Kuba Karyś‎

Brak komentarzy: