poniedziałek, 20 lutego 2017

List otwarty do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej

My, niżej podpisani byli działacze NSZZ „Solidarność” z lat 1980-81 i Solidarności w podziemiu, zwracamy się do wszystkich uczciwych ludzi, do wszystkich środowisk, partii politycznych i organizacji społecznych, o jak najbardziej stanowcze przeciwstawienie się próbie likwidacji niezawisłości sądów. Trzeba powiedzieć w bardzo stanowczy sposób, że nie zgadzamy się na pomysły Zbigniewa Ziobry i innych polityków PiS, by to Sejm, a w praktyce politycy tej partii, wybierał większość członków Krajowej Rady Sądownictwa. Takie rozwiązanie stanowi ostateczny koniec praworządności w naszym kraju i jest narzędziem do tego, by o orzeczeniach sądów nie decydowało prawo, lecz samowola liderów partii rządzącej.

Nie zgadzamy się na powrót praktyk z czasów PRL. Polityczna dyspozycyjność sądów oznacza w praktyce koniec praw obywatelskich i praw człowieka dla wszystkich, dla opozycji politycznej, dla mniejszości, dla wolnych mediów, dla kobiet, a nawet dla każdego z obywateli, który podpadnie jakiemuś lokalnemu urzędnikowi. Nie chcemy powrotu czasów, w których ludzi pobitych przez milicję skazywano na więzienie za „pobicie milicjanta”, w których skazywano piszących prawdę za „rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości”.
Wzywamy wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do jak najliczniejszego uczestniczenia we wszelkich protestach przeciw takiemu rozwiązaniu. Wzywamy partie polityczne i organizacje społeczne do zjednoczenia wysiłków w tej sprawie.

Nie ma obecnie sprawy ważniejszej. Polityczna dyspozycyjność sądów to ostateczna likwidacja demokracji i państwa prawa.

Ryszard Bugaj, 
Andrzej Celiński, 
Józef Duriasz, 
Aleksander Hall, 
Stanisław Handzlik, 
Ewa Hołuszko, 
Jarosław Hyk, 
Zbigniew Janas, 
Maciej Kozłowski, 
Halina Flis-Kuczyńska, 
Waldemar Kuczyński, 
Henryka Krzywonos-Strycharska, 
Bogdan Lis, 
Jan Lityński, 
Krzysztof Łoziński, 
Adam Michnik, 
Ewa Milewicz, 
Ryszard Musielak, 
Stefan Niesiołowski, 
Edward Nowak, 
Halina Nowak, 
Janusz Onyszkiewicz, 
Antoni Pawlak, 
Józef Pinior, 
Jan Rulewski, 
Joanna Szczęsna, 
Ernest Skalski, 
Grażyna Staniszewska, 
Antoni Stawikowski, 
Henryk Wujec, 
Ludwika Wujec, 
Helena Łuczywo

2 komentarze:

Halina Bumbul pisze...

Nie zgadzam się!!! Ale to jest głos wołającego w puszczy. Chcę wołać dalej...

Jerzy pisze...

Zapraszamy do dołączenia się do protestu w Wwie, 25 luty, przed Sejmem, godz. 17:00.