czwartek, 19 lipca 2018

Brońmy niezależnych sądów!

Komitet Obrony Demokracji Region Warmińsko- Mazurski zaprasza wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic, dla których problem niezależnego sadownictwa nie jest obojętny, na manifestacje przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w dniach 21 i 22 lipca 2018 roku, godz. 20.00.


Albo niezawisłe sądownictwo, albo republika złodziei.
Albo będziemy należeć do świata zachodu, albo staniemy się satelitą Kremla.
Tu nie ma nic pomiędzy, nie ma żadnej trzeciej drogi. 

Albo demokracja, albo dyktatura.
Albo Polska będzie państwem prawa, albo państwem PiSu.
Albo szacunek dla prawa z Konstytucją na czele, albo zgoda na 
jej jawne i systematyczne łamanie.

Wszystkich tych którzy wybierają pierwszą opcję zapraszamy pod Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniach 21 i 22 lipca o godz. 20.00.
Spotkajmy się aby po raz kolejny w tym trudnym dla polskiej demokracji czasie dać świadectwo, że Polacy nie pozwolą podeptać Konstytucji, nie pozwolą na podporządkowanie sądów politykom. 
Że zawsze będą występować w obronie wolności, równości i demokracji.
Brak komentarzy: