czwartek, 4 stycznia 2018

Policja po raz kolejny działała niezgodnie z prawem rzecz o zatrzymaniach obywateli


Wczoraj sąd wydał 5 postawień w sprawie zatrzymań Obywateli RP 11 listopada. Policja po raz kolejny działała niezgodnie z prawem. Niestety, wszystkie orzeczenia wydawane przez sądy nie wpływają na działania policji, ta nie przejmuje się nimi i w dalszym ciągu dokonuje czynności w pogwałceniem prawa.

 Wspieraj https://obywatelerp.org/wspieraj/

Obywatele RP 

Brak komentarzy: