poniedziałek, 17 września 2018

KRS zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

No i stało się...
Europejska Sieć Rad Sadownictwa zawiesiła polską KRS w prawach członka. Powodem zawieszenia jest niespełniania przez nową KRS wymogów przynależności do Sieci- konkretnie wymogu niezależności KRS od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 Statutu ENCJ „Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda instytucja narodowa państwa członkowskiego UE, która jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz na której spoczywa ostateczna odpowiedzialność za wspieranie sądownictwa w realizacji misji polegającej na niezależnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.”

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia ENCJ w Bukareszcie za zawieszeniem członkostwa polskiej KRS oddano 100 głosów, przeciw 6, 9 osób wstrzymało się od głosu. Świadczy to jednoznacznie że członkowie ENCJ w żadnej mierze nie dali nabrać się na pisowską retorykę, że partia rządząca przeprowadza jedynie reformy których celem jest „usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły zaufanie Polaków”, jak podczas ostatniej konferencji prasowej twierdził Zbyszek Ziobro.

Niestety uzależnienie KRS od pisowskiej władzy jest faktem.  Faktem, którego nie może zignorować Zjednoczona Europa oparta na takich zasadach jak wolność, demokracja, państwo prawa. Bo uzależnienie sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej zasadą tym wprost zaprzecza. I żadne zaklinanie rzeczywistości przez ani przez polityków PiSu, ani przez politycznie sterowanych członków KRS z aktualnym przewodniczącym sędzim Leszkiem Mazur na czele tego zmienić nie mogą.

Polska Krajowa Rada Sadownictwa była jedną z rad, które w 2004 roku powołały do życia Europejską Sieć Rad Sądownictwa. Głównymi celami ENCJ jest  wspieranie niezależnego, ale jednocześnie odpowiedzialnego sądownictwa oraz rozwój współpracy i pogłębienie wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi Radami Sądownictwa oraz osobami wykonującymi zawód sędziego zarówno na terenie państw członkowskich.

W dzisiejszym oświadczeniu ENCJ możemy przeczytać, że: „KRS nie jest już dłużej instytucją niezależną od władzy wykonawczej i tym samym nie gwarantuje spełnienia swojego obowiązku jako ciała wspierającego sędziów w niezależnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”.

ENCJ zwróciła także uwagę na działania obecnej KRS, które jej zdaniem świadczą o tym że polska KRS dużej nie stoi na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, że nie stanowi reprezentacji środowiska sędziowskiego ale aktywnie wspiera władzę wykonawczą i przemawia w jej interesie. ENCJ powołuje się w oświadczeniu m. in. na następujące działania członków obecnej KRS:
- wsparcie wszystkich reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez  rząd mimo stanowiska większości sędziów w kraju że pozostają one w sprzeczności z Konstytucja i zagrażają niezależności sądownictwa
- wypowiedzi części członków KRS że sędziowie którzy publicznie krytykowali reformy i  przekonywali o konieczności zagwarantowania niezawisłości sędziów powinni zostać ukarani dyscyplinarnie
- brak wsparcia dla sędziów którzy bronią niezależności sądownictwa, ENCJ przytoczyło przykład sędziów w Krakowie, których premier publicznie nazwał kryminalistami, a KRS w żadne sposób na to nie zareagowała.

Powyższe wyraźnie wskazuje że ENCJ sytuację w Polsce bacznie obserwuje i żadne sprytne kłamstewka PiSowi nie pomogą nikogo przekonać że białe jest czarne.

Aczkolwiek z niecierpliwością czekam aż prezes powie że dzisiejsze głosowanie to moralne zwycięstwo Polski. 
Szkoda, że na żadne inne zwycięstwa za rządów obecnej ekipy nie mamy co liczyć.
Pełny tekst Oświadczenia ENCJ
http://n-1-27.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/9a1de01f893e0d2551ecbb7ce4dc963e/f7a7a3dd-3bfe-4887-af6a-da85d3073284.pdf

Marta Kamińska

Brak komentarzy: