czwartek, 24 maja 2018

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM! WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM!

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory. Wybory, które były krokiem mil,owym na drodze przemiany Polski z kraju komunistycznego w kraj demokratyczny, gdzie przestrzegane są prawa i wolności obywatelskie. Było to wielkie święto polskiej wolności i polskiej demokracji.

Dziś jesteśmy świadkami procesu przeciwnego do tego, który zachodził w naszym kraju po '89 roku. Od ponad 2 lat łamana jest w Polsce Konstytucja, będąca fundamentem naszych wolności i praw. Łamane są podstawowe zasady demokratycznego państwa, z zasadą trójpodziału władzy na czele. Ograniczane są prawa i wolności obywatelskie.

W tej sytuacji tak ważne jest aby Polacy pokazali wyraźnie że wywalczonej po 1989 roku wolności nie dadzą sobie odebrać. Że będą o swoją wolności upominać się, będą o nią walczyć. Że nigdy nie zgodzimy się aby władza nam wolność odebrała.

Dlatego zapraszamy wszystkich 3 czerwca o godz. 13.00 na Olsztyńską Starówkę aby wspólnie upomnieć się o nasza wolność. Upomnieć się o szacunek dla Konstytucji, o poszanowanie zasad demokracji i państwa prawa.

Niech hasło "WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, DEMOKRACJA" wybrzmi głośno w Olsztynie.

Marta Kamińska

Brak komentarzy: