sobota, 14 kwietnia 2018

Marsz Europejski

Komitet Obrony Demokracji zaprasza na 12 maja do Warszawy wszystkich ludzi dla których ważna jest Polska i wspólna Europa!
Zapraszamy do współorganizacji naszych przyjaciół z ruchów społecznych, stowarzyszeń i fundacji, partii parlamentarnych i pozaparlamentarnych. Dzień Europy to dzień nas wszystkich.
Dlaczego idziemy na marsz?
W 2004 roku wybierając europejską drogę, postawiliśmy na przyszłość naszą i naszych dzieci. Wybraliśmy świat dający szanse na realizacje marzeń i pragnień. Współpraca w ramach Unii Europejskiej zagwarantowała nam bezpieczeństwo, a korzyści z naszego członkostwa widać w każdym miejscu Polski.
Na #MarszEuropejski zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół i znajomych, by wspólnie zademonstrować przywiązanie do wartości europejskich. Pragniemy pokoju i wolności, demokracji i praworządności, wzajemnego szacunku i wzajemnej odpowiedzialności, dobrobytu i bezpieczeństwa, tolerancji i zaangażowania, sprawiedliwości i solidarności.
Przez ostatnie dwa lata KOD oraz środowiska demokratyczne maszerowały wspólnie przeciwko antyeuropejskim działaniom i postawom rządzących. Prawo i Sprawiedliwość spycha nas coraz bardziej na margines Unii Europejskiej, a stąd już tylko krok do opuszczenia wspólnoty.
Polki i Polacy, tylko stając wspólnie, ramię w ramię, możemy obronić nasze prawa obywatelskie, wartości europejskie, w które wierzymy, i dzięki którym możemy być prawdziwie wolni.
12 maja, sobota, godz. 14.00, Plac Bankowy, Warszawa.
Wszyscy razem idziemy na #MarszEuropejski.
Pokażmy naszą jedność, siłę i determinację!

Brak komentarzy: