sobota, 27 lipca 2019

Pan Józef - cisi bohaterowiePan Józef jest przed Sądem Rejonowym w Olsztynie codziennie. Nieustająco manifestuje swoją niezgodę na zamach na niezawisłość sędziów i niezależność sądów. Mieszkańcy Olsztyna podziękowali mu, wręczając dyplom z wyrazami uznania.

Imponderabilia Sądowe

Brak komentarzy: